Geleneksel Sözleşmelerden Akıllı Sözleşmelere: İnovasyonun Geleceği

Akıllı sözleşme teknolojisinin geleneksel endüstriyi dönüştürerek iş süreçlerinin verimliliğini artırma, maliyetleri azaltma ve riskleri azaltma potansiyeli sağlar. Blok zinciri entegrasyonuyla akıllı sözleşmeler; güvenilir, otomatik ve merkezi olmayan işlemler için yeni bir inovasyon dalgası başlatmaktadır.

admin
admin admin
  • 14.07.2023 21:20
  • 0 dakika
  • 192 görüntülenme
  • 0 yorum
Geleneksel Sözleşmelerden Akıllı Sözleşmelere: İnovasyonun Geleceği

Akıllı sözleşme teknolojisi, geleneksel endüstriyi ve iş süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Blok zincirlere gömülü olan akıllı sözleşmeler, bir üçüncü tarafın müdahalesi olmadan bir anlaşmanın sözleşme şartlarının otomatik olarak uygulanmasını sağlar. Sonuç olarak akıllı sözleşmeler, hizmet maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir, iş süreçlerinin verimliliğini artırabilir ve riskleri azaltabilir. Ayrıca, blok zincirlerinin değişmezliği, blok zincirlerinde saklanan herhangi bir işlemi tahrif etmek neredeyse imkansız olduğundan ve tüm geçmiş işlemler denetlenebilir ve izlenebilir olduğundan, dağıtılmış güveni de sağlar. Akıllı sözleşmeler, iş süreçlerinde yeni bir inovasyon dalgası yaratmayı vaat etse de, üstesinden gelinmesi gereken bir takım zorluklar var. 


Akıllı sözleşme nedir?

Akıllı sözleşme, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin şartlarının doğrudan kod satırlarına yazıldığı, kendi kendini yürüten bir sözleşmedir. Kod ve içerdiği anlaşmalar, dağıtılmış, merkezi olmayan bir blok zincir ağında bulunur. Kod, yürütmeyi kontrol eder, işlemler izlenebilir ve geri alınamaz. Akıllı sözleşmeler, merkezi bir otoriteye, yasal sisteme veya harici uygulama mekanizmasına ihtiyaç duymadan farklı, anonim taraflar arasında güvenilir işlemlerin ve anlaşmaların yürütülmesine izin verir. Blok zinciri teknolojisi öncelikle Bitcoin'in temeli olarak düşünülürken, sanal para birimini desteklemenin çok ötesine geçmiştir .


Blockchain teknolojisi, ilk olarak 1990'larda Nick Szabo0 tarafından önerilen akıllı sözleşmeleri mümkün kılıyor. Akıllı bir sözleşmede, bilgisayar programlarında yazılan sözleşme maddeleri, önceden tanımlanmış koşullar yerine getirildiğinde otomatik olarak yürütülür. İşlemlerden oluşan akıllı sözleşmeler, esas olarak dağıtılmış blok zincirlerinde depolanır, çoğaltılır ve güncellenir. Buna karşılık, geleneksel sözleşmelerin güvenilir bir üçüncü taraf tarafından merkezi bir şekilde tamamlanması gerekir, bu da uzun yürütme süresi ve ekstra maliyetle sonuçlanır. Blockchain teknolojisinin akıllı sözleşmelerle entegrasyonu, “eşler arası pazar” hayalini gerçekleştirecek.

Örnek olarak bir alıcı ve bir tedarikçi arasındaki akıllı bir sözleşme diagramı.


Akıllı sözleşmeler geleneksel sözleşmelerle karşılaştırıldığında  aşağıdaki avantajlara sahiptir:


• Riskleri azaltmak. Blok zincirlerinin değişmezliği nedeniyle, akıllı sözleşmeler yayınlandıktan sonra keyfi olarak değiştirilemez. Ayrıca, tüm dağıtılmış blok zinciri sistemi boyunca saklanan ve çoğaltılan tüm işlemler izlenebilir ve denetlenebilir. Sonuç olarak, finansal dolandırıcılık gibi kötü niyetli davranışlar büyük ölçüde azaltılabilir.

• Yönetim ve hizmet maliyetlerini azaltmak. Blok zincirler, merkezi bir aracı veya aracı olmadan dağıtılmış fikir birliği mekanizmalarıyla tüm sistemin güvenini sağlar. Blok zincirlerinde saklanan akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan bir şekilde otomatik olarak tetiklenebilir. Sonuç olarak, üçüncü şahısların müdahalesinden kaynaklanan yönetim ve hizmet maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edilebilir.

• İş süreçlerinin verimliliğini artırmak. Aracıya bağımlılığın ortadan kaldırılması, iş sürecinin verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Önceden tanımlanmış koşul karşılandığında (örneğin, alıcı alımı onaylarsa) mali anlaşma eşler arası bir şekilde otomatik olarak tamamlanacaktır. Sonuç olarak, geri dönüş süresi önemli ölçüde azaltılabilir.yorumlar (0):