/ 1
ters repo
Finansal yatırım araçlarından ters repo ile ilgili bölüm
repo temdit nedir ?
Temdit, özellikle finansal terimlerde çokça kullanılan bir kavram. Temdit, bir borcun veya sözleşmenin vadesinin süresinin uzatılması anlamına geliyor . Repo temdit ise repurchase agreement (geri alım anlaşması) kısaltması olan "repo" işleminde kullanılır. Bu işlemde bir taraf, genellikle bir finansal kurum, diğer tarafa, genellikle merkez bankası veya başka bir finansal kurum, belirli bir varlığı belirli bir vade için satar ve daha sonra aynı varlığı geri almayı taahhüt eder. Repo temdit, bu tür bir işlemin vadesinin süresinin uzatılması anlamına gelir.

Bu tür işlemler genellikle likidite yönetimi amacıyla yapılır. Bankalar ve finansal kurumlar, kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamak veya portföylerini düzenlemek için repo işlemlerini kullanabilirler. Temdit işlemi, vade sonunda varlığın geri alınacağını teyit ederek, işlemi uzatma amacıyla gerçekleştirilir.
Özellikle borçlu olan kişilerin ödemelerini ertelemeleri veya alım satım işlemlerini düzenlemeleri için kullanılan bir yöntem olduğu icin bu sayede hem borçlu taraflara kolaylık sağlanır hem de işlem taraflarına esneklik sunulur.
repo faizi hesaplama
Repolar, kısa dönemli menkul kıymetlerin belirli bir süre sonunda geri alınmasını öngören bir satış işlemidir.Genellikle kısa vadeli ve güvenceli yatırım araçları olarak kabul edilirler. Repoların en belirgin özelliği, vade sonunda alıcı ve satıcının ihtiyaçlarını karşılamak için vade süresini kısaltabilmesidir. Vadeleri genellikle 1 günden başlayarak 45 güne kadar değişebilir ve günlük, aylık ve haftalık repolar gibi farklı türleri vardır.

Repo getirisi hesaplaması, faiz oranı, vade süresi ve anapara kullanılarak yapılır. Bu formül ile brüt (vergi öncesi) repo getirisi hesaplanır.

Repo işlemlerinin getirisi önceden belirlenir, bu nedenle piyasa koşullarına bağlı olarak değişmez. Ancak, finans kuruluşunuzun iflas etmesi veya ödeme yapamaması gibi operasyonel riskler bulunur. Devlet garantisi mevduat hesaplarındaki gibi repo işlemlerinde de geçerli değildir.
Herhangi bir repo işlemi yapmadan önce, koşulları ve riskleri dikkatlice değerlendirmek önemlidir ve gerektiğinde uzman finans danışmanlarından destek almak faydalı olabilir.
/ 1